Fulltextové vyhledávání

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům.

Práva člena obecního zastupitelstva:

 • hlasovat
 • předkládat návrhy
 • vznášet dotazy a připomínky

 

Stávající zastupitelstvo obce Herink bylo do úřadu uvedeno v listopadu 2014. Členy zastupitelstva jsou:

 • Karel Zeman (starosta obce)
 • Miroslav Masopust (místostarosta obce)
 • Jana Šteffelová
 • Jitka Schwarzmayerová
 • Zdeněk Zachař
 • Tomáš Brhel
 • Martin Havlíček
 • Martin Richter
 • Attila Szücs

 

Jednací řád zastupitelstva:

Jednací řád zastupitelstva obce Herink 2018-2022