Horní menu

mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad

Obecní úřadZnak obce Herink

Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce.

Povinnosti obecního úřadu dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci zastupitelstva obce 
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku

Obecní úřad také spravuje obec.

 

Adresa

Obecní úřad Herink
Do Višňovky 28
251 01 Herink

Tel. 323 637 185
Mob.: 602 608 798 
E-mail: ou@herink.cz

Elektronická podatelna

 

Kontakty:

  telefon email

Obecní úřad (podatelna, Czechpoint, evidence obyvatel, poplatky,...) 

Tel.     323 637 185
Mob.: 602 608 798 

ou@herink.cz

Karel Zeman, starosta 

Mob.: 602 608 889

k.zeman@herink.cz

Miroslav Masopust, místostarosta 

Mob.: 777 689 311

m.masopust@herink.cz

 

Úřední hodiny

Den Čas 
Pondělí  09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod                
Středa  09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod

 

Obecní úřad řídí starosta obce. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:

 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce 
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
 • případně plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.