Horní menu

mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Struktura úřadu > Zaměstnanci

Zaměstnanci

Obecní úřad v Herinku má jednu pracovnici na Dohodu o provedení práce.

Kontakty:

  telefon email

Iveta Drazdíková
referentka

+420 323 637 185

ou@herink.cz

Karel Zeman
starosta

+420 602 608 889

k.zeman@herink.cz

Miroslav Masopust
místostarosta

+420 602 608 798

m.masopust@herink.cz

Daniela Neubauerová
účetní

 ---

 ---

 

Obecní úřad řídí starosta obce. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:

  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
  • spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce a zápisy z jednání rady obce
  • může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné (věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce)
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
  • se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat
  • pokud v obci není tajemník obecního úřadu, pak za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
  • případně plní další úkolystanovené zvláštním zákonem

 

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.