Fulltextové vyhledávání

Zaměstnanci

Obecní úřad v Herinku má 3 zaměstnance na HPP.

Kontakty:

  telefon email

Iveta Drazdíková
referentka

+420 323 637 185+420 602 608 798

ou@herink.cz

Karel Zeman
starosta

+420 602 608 889

k.zeman@herink.cz

Miroslav Masopust
místostarosta

+420 777 689 311

m.masopust@herink.cz

 

Obecní úřad řídí starosta obce. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:

  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
  • spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce 
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
  • pokud v obci není tajemník obecního úřadu, pak za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
  • případně plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.