Fulltextové vyhledávání

Výbory

Povinně zřizované výbory dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 99:

Finanční výbor

Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

předseda: Tomáš Brhel
členové: Stanislav Dlouhý, Tomáš Hejtík

 

Kontrolní výbor

Jeho úkolem je kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

předseda: Attila Szücs

členové: Jiří Horák, Šárka Škarvadová