Fulltextové vyhledávání

Turistika v okolí

Hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze

Místo
Praha

Někteří lidé považují tuto šestipatrovou budovu za architektonicky cennou, jiní za pozůstatek komunistického režimu, který neměl zrovna úctu k ochraně památek, natož k zachování původního vzhledu…

Více

Dům "U kamenného beránka" na Staroměstském náměstí v Praze

Místo
Praha

Tato lokalita byla zastavěna již v období, kdy zde ještě převládal románský sloh, a to již ve stejné uliční čáře jako dnes, ale osídlení tu bylo ještě staršího původu, čehož důkazem může být objev…

Více

Hotel Meran na Václavském náměstí v Praze

Místo
Praha

Stejně jako na první pohled zaujme Grandhotel Europa, tak ještě více nás mnohdy zarazí štíhlý a vysoký objekt v jeho sousedství - hotel Meran, který sice vypadá jako "chudý příbuzný" sousedního domu,…

Více

Pomník Karla IV. na 500letou paměť založení univerzity v Praze

Místo
Praha
Typ

Založení univerzity v roce 1348 bylo velkou událostí, u níž by se dalo říci, že změnila chod našich dějin, samozřejmě v tom kladném smyslu, protože z Prahy a z Čech vůbec se stalo středoevropské…

Více

Kaple sv. Michala: barokní kaplička u Pernikářky

Místo
Praha
Typ

Stručný popis místa: Barokní kaple se nachází naproti usedlosti Perníkářka. Má oválný půdorys, lucernu a předstupující předsíň. Na stěnách najdete ploché pilastry a lisénové rámce. Historie: Kaple…

Více

Hotel Zlatá husa na Václavském náměstí v Praze

Místo
Praha

V těchto místech bývaly původně měšťanské zahrady a následně dům "U zlaté husy" či pouze "Zlatá husa", který prý získal své pojmenování podle toho, že zde bývala bohatá hostinská, jež měla jedinou…

Více

Praha (Nové Město) – palác Archa (Legiobanka)

Místo
Praha

Na „dobré“ pražské adrese – v ulici Na Poříčí (č. 24 a 26) najdeme zajímavou „dvojbudovu“, která si do svého vývěsního štítu i rodného listu nechala zapsat styly rondokubismus a funkcionalismus i…

Více

Hotel Ambassador na Václavském náměstí v Praze

Místo
Praha

V těchto místech se již vystřídala řada objektů. Nejprve se tu táhly hradby a pod nimi hluboký příkop, později dvorec s krčmou "U bílého páva", který byl jakýmsi panem Žitavským (není jisté, zda šlo…

Více

Pomník Josefa Mánesa v Praze

Místo
Praha
Typ

Také Josef Mánes byl jedním z těch, jejichž pražský pomník prošel rovněž dlouhou a nesnadnou anabází, neboť v 19. století se dočkal pouze památníku na svém hrobě na Olšanských hřbitovech, který dali…

Více

Lobkovický palác, dříve palác Přehořovských z Kvasejovic na Malé Straně v Praze

Místo
Praha
Typ

Na tomto místě se nacházel původně starší objekt ze 14.-15. století (nejprve pivovar premonstrátského opatství na Strahově, zaznamenaný ve strahovském urbáři z roku 1410, po něm tzv. Skálovský dvůr …

Více