Horní menu

mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Obecní úřad Herink > Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce (netýká se obce Herink).

Povinnosti obecního úřadu dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku

Obecní úřad také spravuje obec.

Adresa

Obecní úřad Herink
Do Višňovky 28
251 01 Herink

Tel. +420 323 637 185
Mob.: +420 602 608 798

E-mail: ou@herink.cz

Elektronická podatelna

Úřední hodiny:

Den Čas 
Pondělí 09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod               
Středa 09:00 - 11:30 hod a 13:00 - 17:00 hod

Obecní úřad řídí starosta obce. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci

 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce
 • spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce 
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce (oddávání občanů má na starosti Matrika Říčany, kontakt 323 618 110 nebo 323 618 101)
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • pokud v obci není tajemník obecního úřadu, pak za obec plní úkoly zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce
 • případně plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony ex tunc (od počátku) neplatné.