Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace k místním poplatkům na rok 2022 a kalendář svozů na rok 2022

Informace k místním poplatkům na rok 2022 a kalendář svozů na rok 2022Přílohou tohoto dopisu zasíláme oznámení o poplatcích pro rok 2022 – komunální odpad, BIO odpad a psi.

Splatnost poplatků je 28. 2. 2022, po této době nebudou odpady vyváženy. 

Způsob úhrady:

  • v hotovosti nebo platebními a kreditními kartami na obecním úřadě, a to v úředních hodinách obce
  • převodem na účet:

Číslo účtu: 18625201/0100

Jako variabilní symbol prosím uveďte Vaše číslo popisné.

Popis příjemce prosím uveďte jméno a příjmení.

Známku lze vyzvednout v úředních hodinách obce po jejím zaplacení.

Zastupitelstvo obce, na základě nově platné legislativy, schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, ve které došlo k úpravě výpočtu sazby za svoz komunálního odpadu. Nyní se cena bude určovat jako 0,45 násobek velikosti nádoby a počet svozů.

Sazebník poplatků za komunální odpad:

Objem nádoby

 Frekvence

Cena Kč/rok

120 l

 1 x 14 dní     

 1.404 Kč/rok 

120 l

 1 x týdně

 2.808 Kč/rok 

240 l

 1 x 14 dní

 2.808 Kč/rok 

240 l

 1 x týdně   

 5.616 Kč/rok 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Osvobozeni od DPH jsou nepodnikající fyzické osoby.

Sazebník poplatků za BIO odpad:

Objem nádoby

 Frekvence

Cena Kč/rok

120 l/240l

 1 x týdně     

 700 Kč/rok 

 

Sazebník poplatků za psy:

Držitel psa, kterým je osoba starší 65 let

za prvního psa

 200 Kč/rok 

za každého dalšího psa

 200 Kč/rok

Ostatní

za prvního psa

 400 Kč/rok 

za každého dalšího psa

 400 Kč/rok

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku se dále osvobozují psi z útulku po dobu 2 let od nabytí a asistenční psi. Snížení poplatku nebo osvobození od poplatku je nutné prokázat platným dokumentem.

 

Zároveň zasíláme KALENDÁŘ SVOZŮ ODPADŮ 2022, který je k dostání v tištěné formě na OÚ Herink.